Archive

Ligji që legalizon ‘eutanazinë’ ka hyrë

Qeveria spanjolle ka falur zyrtarisht nëntë