Archive

Asambleja Kombëtare franceze ka miratuar masën

Organizata Botërore e Shëndetësisë, ka propozuar

Duke marrë parasysh transmetueshmërinë e lartë