Ja tri mënyrat se si mund të votojnë emigrantët më 25 Prill

A do të mund të votojnë emigrantët shqiptarë më 25 Prill? Top Channel ka mundur të sigurojë një raport kofidencial ku vlerësohen opsionet dhe shanset e realizimit të votës së shtetasve shqiptar të cilët jetojnë jashtë vendit.

Varianti i parë është ai i modeleve perëndimore, me postë. Konkretisht në dokumentin që Top Channel disponon specifikohet se fillimisht duhet të bëhet regjistrimi i diasporës. Emigrantët të cilët kanë paraqitur një kërkesë pranë KQZ për të votuar, përfshihen në listën e zgjedhësve jashtë vendit. Ata ndahen sipas zonave zgjedhore në të cilat ju figuron emri në Shqipëri.

Në të njëjtën kohë, emrat e tyre aneksohen nga listat e votuesve që votojnë brenda territorit të Shqipërisë për të shmangur mbivendosjen. Këtyre shtetasve me banim jashtë Shqipërisë u dërgohet një kod individual regjistrimi në formën e një barkodi të skanueshëm, i cili do të shërbejë si elementi kryesor identifikues për t’u pajisur me fletën e votimit. Por, vetë grupi i punës, i cili po studion shembujt nga rajoni është i bindur se për zbatimin e kësaj praktike nuk ka kohë pasi thekson se ky proces duhet të nisë 6 muaj përpara datës së zgjedhjeve dhe të përfundojë 2 muaj para 25 prillit.

Varianti i dytë është nëpërmjet portalit E-albania. Sipas këtij opsioni nëse një emigrant dëshiron të votojë, atëherë si fillim ai duhet të japë adresën e vendbanimit te tij jashtë shtetit në protalin E-Albania. Pas regjistrimit nëpërmjet faqes së KQZ-së ato mund të shkarkojnë fletën e votimit online.

Por, ky propozim, i cili është huazuar nga modeli Kosovar, duket se nuk ka besueshmëri, gjë të cilën e bën të ditur vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ku shprehet se: “Kjo mënyrë ka pasur vlerësime negative nga ana e vëzhguesve si një proces i pasigurt dhe i pambrojtur nisur edhe nga numri i madh i ankimimeve në gjykatë nga ana e subjekteve zgjedhore për keqpërdorim të këtij procesi”.

Variant i tretë është votimi elektronik, por në rast se aplikohet ky opsion duhet të merret në konsideratë identifikimi i votuesve, garantimi i identitetit te zgjedhësve dhe siguria për fshehtësinë e votës.

Ky raport është paraprak, ndërsa dokumenti final do kërkoje mbështetjen e 5 anëtarëve të Rregullatorit, pasi do jene ata që do vendosin për fatin e votës së diasporës.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.