Demokratët thërrasin Ramën në interpelancë urgjente, gjithçka që do të diskutohet në seancën maratonë të së enjtes

Deputetët demokratë kanë kërkuar interpelancë urgjente me kryeministrin e vendit, Edi Rama në seancën e sotme parlamentare, lidhur me situatën e krijuar në vend nga përmbytjet.

Gjatë seancë maratonë të së enjtes, pritet të miratohet buxheti dhe paketa fiskale 2023. Në rend dite është futur marrëveshja me Portin e Durrësit, e cila ka shkaktuar shumë debate mes opozitës dhe maxhorancës.

Opozita e cilëson si një aferë korruptive pasi maxhoranca kërkoi ta kalonte me procedurë të përshpejtuar dhe akuzon qeverinë se nuk ka bërë transparencë. Nga ana tjetër, PS thotë se nuk është një aferë, por një do të bëhet një nga portet më të mëdha në Mesdhe dhe do të përkthehet në të ardhura për vendin tonë.

Ditën e djeshme, gjatë mbledhjes së Grupit Parlamentar të PD, Berisha zbuloi se kanë përgatitur 23 amendamente për buxhetin e vitit të ardhshëm të cilat do t’i paraqesin ditën e sotme në Kuvend.

Rendi i ditës:

 1. Projektligi “Par ratifikimin e marrèveshjes se bashkēpunimit, ndërmjet Këshillit te Ministrave te Republikes se Shqipörise de geverise se Republikes se
  Kosoves, per bashköpunimin financiar e projektit madhor ne albanologii “Enciklopedia shqiptare”.
  (Ne mbështetje te neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, te Kushtetutes de nenet 73-77 te Rregullores, shumice e cilèsuar votash pèr miratim: absolute)
  Pyetie
  Shprehet nism&tari
  Shprehet komisioni pergjegjes per Çöshtjet Ligiore, Administratën Publike dhe te Drejtat e Njeriut
  Dhēnie mendimi komisioni per Ekonomine de Financat
  Dhēnie mendimi komisioni per Politikën e Jashtme
  Dhēnie mendimi komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
  Diskutime
  Shprehen grupet parlamentare
  Koha e votimit
 2. Projektligi “Per nje ndryshim ne ligjin n.61/2012, “Per akcizat ne Republiken e Shqipörise”, te ndryshuar”.
  (Neni 78 i Kushtetutes dhe nenet 84 dhe 73-77 te Rregullores, shumice e thicshte votash per miratim)
  Shprchet komisioni pergjegjes per Ekonomine dhe Financat
  Relatori
  Koha e votimit nen per nen dhe ne [email protected]
 3. Projektligi “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.92/2014, “Per tatimin mbi vlerên e shtuar ne Republiken e Shqiperise”, te ndryshuar”.
  (Neni 78 i Kushtetutes dhe nenet 84 dhe 73-77 te Rregullores, shumice e thjeshte votash për miratim)
  Shprehet komisioni [email protected] per Ekonomine dhe Financat
  Relatori
  Koha e votimit nen per nen dhe ne terêsi
 4. Projektligi “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9920, date 19.5.2008, “Per procedurat tatimore ne Republikën e Shqiperise”, te ndryshuar”»
  (Neni 78 i Kushtetutes dhe nenet 84 dhe 73-77 te Rregullores, shumice e thieshte votash per miratim)
  Shprehet komisioni pergjegjes per Ekonomine dhe Financat
  Relatori
  Koha e votimit nen per nen dhe ne teresi
 5. Projektligi “Per bushetin e vitit 2023”.
  (Neni 78 i Kushtetutes dhe nenet 84 dhe 73-77 te Rregullores, shumice e thjeshte votash pèr miratim)
  Shprehet komisioni [email protected] per Ekonomine dhe Financat
  Relatori
  Koha c votimit nen pör nen dhe ne törösi
 6. Diskutime per çeshtje jashte rendit te dites (60′).
Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.