Archive

Dozat përforcuese rrisin mbrojtjen kundër varianteve

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), ka

Ministrat e shëndetësisë të Bashkimit Evropian