Archive

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka fuqizuar

Autoritetet  shëndetësore gjermane po panifikojnë rregulla

Ministri brazilian i Shëndetësisë Marcelo Queiroga

Organizata “Amnesty International” akuzoi kompanitë kryesore