Archive

1.Trupi në formë drejtkëndëshi: Edhe pse femrat

Është verë. Dielli po shkëlqen, ditët janë të