Archive

Gjykata Ndërkombëtare Penale (ICC) përkujtoi themelimin