Banka Botërore: Do të rritet çmimi i metaleve

Banka Botërore raportoi të enjten se kërkesa dhe çmimet për metalet parashikohen të rriten në vitet e ardhshme për shkak të tranzicionit global të energjisë.

Tregjet globale të mallrave u riorganizuan si rezultat i pandemisë së COVID-19, luftës në Ukrainë dhe efekteve të ndryshimeve klimatike, tha banka në raportin e saj të fundit ndërsa paralajmëroi se këto ndryshime mund të kenë efekte të thella në ekonomitë në zhvillim.

Kërkesa për disa mallra mund të rritet, por rritja e kërkesës së përgjithshme globale për mallra pritet të ngadalësohet ndërsa rritja e popullsisë ngadalësohet dhe ekonomitë në zhvillim lulëzojnë, thuhet në raport.

Banka pranoi se kalimi në energji më të pastër mund të jetë sfidues, për shkak se kërkesa për metale të nevojshme për ndërtimin e infrastrukturës së energjisë së rinovueshme dhe prodhimin e automjeteve elektrike ka gjasa të rritet në vitet e ardhshme.

Ky tranzicion, nga ana tjetër, do të rrisë çmimet e metaleve ndërkohë që do të sjellë fitime të papritura për vendet eksportuese.

Çmimet e këtyre metaleve mund të mbeten të larta në plan afatgjatë, por do të varen nga shpejtësia e tranzicionit të energjisë, vëllimi i investimeve kapitale minerare, kufizimet mjedisore në këto industri si dhe masat dhe stimujt e politikave.

Metalet kritike në tranzicionin e energjisë përfshijnë; metali i kuq, bakri dhe alumini i përdorur në turbinat me erë, panelet diellore, lidhjet në rrjet, automjetet elektrike dhe infrastrukturën e karikimit.

Ndër metalet tjera thelbësore konsiderohen legurat e çelikut si kromi dhe xehet e hekurit, metalet e baterive si nikeli, litiumi dhe kobalti si dhe legurat e rralla të tokës dhe aluminit dhe metalet e grupit të platinit.

Raporti shton se megjithëse energjia e rinovueshme po bëhet me shpejtësi burimi i energjisë me kosto më të ulët në shumë vende, lëndët djegëse fosile do të mbeten “tërheqëse”, veçanërisht në vendet me rezerva të bollshme lokale.

Raporti thekson nevojën e krijimit të një organizate të ngjashme me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë, e fokusuar në metale dhe minerale, për të ndihmuar mbledhjen dhe analizën e të dhënave dhe për të inkurajuar politikëbërësit që të ofrojnë një mjedis të favorshëm politikash për investime adekuate në prodhimin e metaleve për të shmangur deficitet në të ardhmen.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.