I përdorni shpesh rrjetet sociale? Pasi të lexoni këtë studim do ndryshoni sjellje

Në një studim të fundit, u zbulua se mediat sociale dhe depresioni janë kryesisht të lidhura. Rrjetet sociale sot nuk përdoren vetëm nga të rinjtë, por edhe nga të gjitha moshat. Dr Roy Perlis, autori kryesor i këtij studimi, deklaroi se shëndeti mendor ndikohet shumë nga çdo ndryshim në mediat sociale.

Perlis tha se mediat sociale janë shumë të dobishme për njerëzit që të qëndrojnë të lidhur gjatë këtyre periudhave të vështira dhe se njerëzit gjithashtu mund të marrin shumë informacion. Megjithatë, disponohen edhe shumë dezinformata që ndikojnë në mënyrë drastike në shëndetin mendor, veçanërisht te të rinjtë.

Për këtë studim u zgjodhën 5400 të rritur dhe asnjëri prej tyre nuk kishte simptoma depresioni apo ankthi kur filloi studimi. Megjithatë, pas një periudhe 12-mujore dhe me prezantimin e faqeve të rrjeteve sociale si Facebook, TikTok dhe Snapchat, simptomat e depresionit ishin qartë të dukshme tek këta njerëz. Nuk ka asnjë provë që media sociale është thelbi i problemit.

Në këtë studim, dy të tretat ishin gra dhe u krye një anketë fillestare se sa i përdorin ato faqet e mediave sociale në baza ditore. Njerëzit në studim u pyetën gjithashtu se sa lajme shikonin ose lexonin në baza ditore. Pas seancës së parë përcjellëse, të paktën 9% e numrit të përgjithshëm shfaqën simptoma të depresionit.

Rreziku i depresionit ishte më i dukshëm tek njerëzit 35 vjeç dhe ndër ta, aplikacioni më i njohur ishte Snapchat ose TikTok. Megjithatë, për njerëzit nën moshën 18 vjeç, aplikacioni që ndikoi më shumë në depresion ishte Facebook. Perlis tha se deri më tani ata nuk janë të sigurt se si kjo vepron drejtpërdrejt si një katalizator për depresionin dhe nevojiten më shumë kërkime për të nxjerrë prova përfundimtare.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.